Програмні документи економічного розвитку країни мають базуватися на потужній аналітичній базі, на результатах досліджень та детальних розрахунків економістів та математиків. Тому саме Концепція сталого розвитку України до 2030 року, яка базується на фундаментальних наукових розробках провідних наукових інституцій України, має стати підгрунтям для планування соціально-економічного розвитку України. Про це заявив народний депутат Сергій Тарута під час слухань «Впровадження Концепції сталого розвитку України до 2030 року», що відбулися 12 грудня у Комітеті ВР з питань економічного розвитку.

«Державі потрібні чіткі цілі сталого розвитку хоча б до 2030 року. І вже задля досягнення ціх цілей потрібно формувати відповідні стратегії та обирати інструменти розвитку. Але потрібно усвідомлювати, що навіть 7% щорічного зростання не врятують Україну від занепаду. Тому потрібно розраховувати стратегію дій, виходячи з цільових темпів економічного зростання не менше 10% щорічно», - наголосив Сергій Тарута, представляючи основні положення Концепції.

За словами депутата, Концепція визначає механізми реалізації сталого розвитку країни, які забезпечать модернізацію національної економіки та державного управління, що стимулюватиме швидке зростання ВВП темпами не нижчими за 10% на рік, структурну трансформацію національної економіки, покращення якості життя та зростання добробуту населення.

Концепція визначає базові принципи реалізації державної політики забезпечення сталого розвитку, а саме людиноцентричності, інноваційності, збалансованості, відповідальності, безпеки, інклюзивності та справедливості.

Популярные статьи сейчас

Арест Порошенко. Вынесен вердикт

Беспокоит сердце? Ешьте эту кашу

Расплата за прошлые грехи: Лев Лещенко погубил жизнь двум женщинам

Шмыгаль заявил о возможном смягчении карантина

Все новости

Для оцінки прогресу державної політики у досягненні сталого розвитку Концепція передбачає також використовувати систему індикаторів, які у порівнянні з ВВП більш повно відображають соціально-економічний розвиток: Індекс людського розвитку; Індекс глобальної конкурентоспроможності; Індекс легкості ведення бізнесу; Глобальний інноваційний індекс. 

За результатами слухань у Комітеті з питань економічного розвитку, буде напрацьовано фінальний комплексний документ Концепції сталого розвитку України до 2030 року, який планується розглянути на парламентських слуханнях та винести на розгляд Ради вже у якості проекту Закону України «Про засади сталого розвитку України до 2030 року».