Тренінг був організований Програмою розвитку ООН (UNDP) в Україні в межах фінансованого Урядом Швеції проекту з оцінки шкоди довкіллю. Одним з компонентів цього проекту є надання інституційної та методологічної підтримки Державній екологічній інспекції в ефективному, ґендерно-збалансованому реагуванні на екологічні наслідки війни.

Учасники тренінгу отримали знання щодо понятійного апарату та актуалізували практичний інструментарій щодо впровадження гендерних підходів у проекти гуманітарної допомоги.

На національному рівні питання гендерної політики є одним з аспектів євроінтеграції, а забезпечення гендерної рівності є однією з ухвалених ООН Цілей сталого розвитку.

У 2022 році Урядом України було схвалено Державну стратегію забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року – комплексний стратегічний документ, який визначає пріоритетні напрями консолідованих дій центральних та місцевих органів виконавчої влади для зменшення гендерної нерівності в усіх сферах життєдіяльності суспільства.